Renowacja, konserwacja-remont kamienicy

Renowacja, odświeżenie, czyszczenie kamienicy na terenie Wrocław, Legnica, Opole. Umów się na oględziny i wycenę renowacji zabytku telefonicznie. Bezpłatna wycena remontu kamienicy Wrocław.

Kontakt: tel. 603-916-109 tel. 660-767-699 mail: officeremonty@gmail.com

 • Remont i konserwacja starej kamienicy,
 • Remont i odnowienie fasady kamienicy budynku,
 • Wymiana, renowacja starych drewnianych okien, drzwi, bramy,
 • Renowacja klatki schodowej kamienicy, odnowienie drewnianych schodów, balustrady

Remont Budowa Praca Holandia Belgia  Budowa Remont Niemcy Praca

Przed  rozpoczęciem  prac  renowacyjnych  należy  wnikli-
wie  ocenić  stan  techniczny  remontowanego  obiektu.  
Ocenie powinna zostać poddana cała konstrukcja kamienicy, kościoła jak rów-
nież jej poszczególne elementy. Szczególną uwagę należy
zwrócić  na  poziom  zawilgocenia,  stopień  zasolenia  oraz  
stopień biologicznego porażenia obiektu.
Szczegółowa analiza zebranych wyników pozwala na pod-
jęcie optymalnych decyzji dotyczących zakresu prac reno-
wacyjnych.
Renowacja  zabytkowych  murów  wymaga  specjalistycznej  
wiedzy dotyczącej między innymi:

 • murowania, spoinowania oraz tynkowania murów
 • wzmacniania ścian oraz sklepień
 • tynkowania murów zawilgoconych oraz zasolonych
 • szpachlowania
 • malowanie kamienicy
 • zabezpieczania murów przed wnikaniem wilgoci
 • osuszania murów
 • uzupełniania ubytków w cegle oraz kamieniu
 • usuwania porażeń biologicznych
 • wzmacniania podłoży
 • hydrofobizacji itd